INSCRIPCIONS

Les exness inscripcions es realitzaran a través  web

http://bicinscripcions.com


Del  25 de octubre al  26 de novembre 2017

Federados 20 €  No Federados 25 €

Del 25 de Octubre  al 26 de noviembre

INSCRIPCIONES CERRADAS

Xª PEDALADA BTT

03-12-2017                                         PREUS DE LES INSCRIPCIONS

FEDERATS – 20 €  del 25-10 al 26-11

amb llicència F.C.C. o F.E.C. PARTICIPANTS

NO FEDERATS 25 € del 25-10 al 26-11

amb assegurança d’un dia

 

Les inscripcions estan limitades a 250 participants, en cas de que abans de la data de tancament s’hagin esgotat els dorsals no hi haurà ampliació del nombre de dorsals ni inscripcions el mateix dia.No s’admetran llicències federatives que no siguin de la F.C.C o de la F.E.C.

 www.bicinscripcions.com

REGLAMENT DE LA PEDALADA BTT 2017

La inscripció en la pedalada comporta l'acceptació total del reglament.

És responsabilitat exness broker del corredor estar en possessió d'una llicència federativa i o cicloturista que inclouen assegurança per danys personals i de responsabilitat civil.

La organització declina tota responsabilitat en quant els perjudicis que la prova pogués ocasionar al participant o a tercers. A fi efecte de no córrer cap risc innecessari, la organització fa una assegurança, d'acord a l'establert per la F.C.C.,  amb validesa d'un dia al participant NO FEDERAT.

És OBLIGATORI l'ús del CASC homologat.

La pedalada és oberta a tothom, però es recomana preparació i experiència en BTT, amb dos recorreguts marcats: un de LLARG de 27 km aprox., i un de CURT de 15 km aprox.

El circuit estarà senyalitzat i amb controls i cada corredor estarà obligat a seguir el recorregut de la prova prèviament senyalitzat. L'organització recorda que el recorregut no està tancat al trànsit.

El dorsal s’haurà de recollir el mateix dia de la pedalada a partir de les 8.00h del matí   al pabello portar el DNI, llicència .

El dorsal ha d’estar en un lloc de la bicicleta ben visible durant la pedalada, en acabar, i entregar el dorsal es donarà l’esmorzar (botifarra i beguda) .

També s’obsequiarà a tots els participants amb el maillot INVERSE de la pedalada.

Hi haurà un sorteig de material esportiu.


L'organització es reserva el dret de modificar el traçat i de neutralitzar la totalitat o part de la pedalada en cas de força major. Si per motius de força major i aliens a l’organització s’hagués de suspendre la pedalada, aquesta quedarà anul.lada definitivament; no obstant NO es suspendrà la post-pedalada (esmorzar, entrega de maillot, i sorteig de material esportiu).

Per als MENORS de 16 ANYS és imprescindible la signatura del pare o tutor legal qui serà el responsable, i aportar el número de la targeta sanitària (CatSalut).

Els participants seran els responsables del seguiment de les normes de circulació.

Els abandonaments, hauran de ser broker exness comunicats en els controls del circuit.

L' organització no es fa responsable de les destrosses que es puguin ocasionar abans, durant i després de la prova, declinant tota responsabilitat en quant els perjudicis que la prova pogués ocasionar al participant o terceres persones.

Per tal de preservar el medi natural i la pròpia seguretat dels participants, la organització en els punt d’avituallament facilitarà zones per abocar les deixalles.

El sol fet de participar implica l'acceptació i compliment del present reglament. Tot allò que no hi és especificat queda sota decisió de la organització.

Inscripcions limitades a un màxim de 250 dorsals.

              Firmado .