INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a través  web

WWW.BICINSCRIPCIONS.COM


Del 12 de octubre al 13 de novembre

Federados 15 €  No Federados 20€

Del 14 de noviembre al 29 de noviembre

Federados 20 € No federados 25 €

PEDALADA BTT

4-12-2016                                         PREUS DE LES INSCRIPCIONS

FEDERATS – 15 €  del 12-10 al 13-11 del 14-11 al 29-11 20 €

amb llicència F.C.C. o F.E.C. PARTICIPANTS

NO FEDERATS 20 € del 12-10 al 13-11 del 14-11 al 29-11 25 € 

amb assegurança d’un dia

 

Les inscripcions estan limitades a 250 participants, en cas de que abans de la data de tancament s’hagin esgotat els dorsals no hi haurà ampliació del nombre de dorsals ni inscripcions el mateix dia.No s’admetran llicències federatives que no siguin de la F.C.C o de la F.E.C.

 www.bicinscripcions.com

REGLAMENT DE LA PEDALADA BTT 2016

La inscripció en la pedalada comporta l'acceptació total del reglament.

És responsabilitat del corredor estar en possessió d'una llicència federativa i o cicloturista que inclouen assegurança per danys personals i de responsabilitat civil.

La organització declina tota responsabilitat en quant els perjudicis que la prova pogués ocasionar al participant o a tercers. A fi efecte de no córrer cap risc innecessari, la organització fa una assegurança, d'acord a l'establert per la F.C.C.,  amb validesa d'un dia al participant NO FEDERAT.

És OBLIGATORI l'ús del CASC homologat.

La pedalada és oberta a tothom, però es recomana preparació i experiència en BTT, amb dos recorreguts marcats: un de LLARG de 30km aprox., i un de CURT de 13km aprox.

El circuit estarà senyalitzat i amb controls i cada corredor estarà obligat a seguir el recorregut de la prova prèviament senyalitzat. L'organització recorda que el recorregut no està tancat al trànsit.

El dorsal s’haurà de recollir el mateix dia de la pedalada a partir de les 8.00h del matí   al pabello portar el DNI, llicència .

El dorsal ha d’estar en un lloc de la bicicleta ben visible durant la pedalada, en acabar, i entregar el dorsal es donarà l’esmorzar (botifarra i beguda) .

També s’obsequiarà a tots els participants amb el maillot INVERSE de la pedalada.

Hi haurà un sorteig de material esportiu.


L'organització es reserva el dret de modificar el traçat i de neutralitzar la totalitat o part de la pedalada en cas de força major. Si per motius de força major i aliens a l’organització s’hagués de suspendre la pedalada, aquesta quedarà anul.lada definitivament; no obstant NO es suspendrà la post-pedalada (esmorzar, entrega de maillot, i sorteig de material esportiu).

Per als MENORS de 16 ANYS és imprescindible la signatura del pare o tutor legal qui serà el responsable, i aportar el número de la targeta sanitària (CatSalut).

Els participants seran els responsables del seguiment de les normes de circulació.

Els abandonaments, hauran de ser comunicats en els controls del circuit.

L' organització no es fa responsable de les destrosses que es puguin ocasionar abans, durant i després de la prova, declinant tota responsabilitat en quant els perjudicis que la prova pogués ocasionar al participant o terceres persones.

Per tal de preservar el medi natural i la pròpia seguretat dels participants, la organització en els punt d’avituallament facilitarà zones per abocar les deixalles.

El sol fet de participar implica l'acceptació i compliment del present reglament. Tot allò que no hi és especificat queda sota decisió de la organització.

Inscripcions limitades a un màxim de 250 dorsals.

              Firmado .